SELECCIONAR PACIENT

 

FotoSync està vinculat amb la seva base de dades de Clinics, per tant, tots els historials dels seus pacients estaran disponibles a l'aplicació.

Per seleccionar un pacient desplegarem la barra d'eines inferior.
La primera icona ens permet accedir a la llista de pacients

Screenshot_2016-06-29-11-30-26 fotosync_foto2_cast
       

Podem buscar un pacient per nom, cognoms o número d'història.

Per seleccionar-lo només cal fer clic damunt del seu nom.

Ja el tindrem preparat per afegir-li una nova imatge. GESTIÓ IMATGES

Screenshot_2016-07-01-09-10-26 buscar_pacient